مريل استريپ

مريل استريپ، بازيگر باسابقه آمريکايی، فيلم "جدايی نادر از سيمين" را فراتر از همه ابزارهايی دانست که می‌توانند کشورها...

فيلم موفق اصغر فرهادی در سی و دومين دوره جوايز فيلم حلقه منتقدان لندن جوايز بهترين فيلم غيرانگليسی زبان،...