مريوان

محمدناجی کانی سانانی، مدیر عامل

یک دختر ۹ ساله به

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در

دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مریوان در

در اعتراض به اعدام‌‌ سه زندانی سياسی کُرد در زندان‌های ايران جمعی از شهروندان کُرد مريوان تجمعی برگزار کردند....

شماری از شهروندان مریوان به

یک پسر جوان در شهرستان

 اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی

پس از آن‌که حکم دادگاه

مأموران نیروی انتظامی یک شهروند