مرکز آمار

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار اعلام کرد: قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط...

نرخ بیکاری در تابستان ۲۰۱۴ از سوی مرکز آمار ۵/ ۹ درصد اعلام شد. تک رقمی شدن این نرخ...

نرخ بیکاری در تهران ۲/ ۷ درصد و در لرستان ۳/ ۲۰ درصد است. وزیر کار ایران پیش‌تر...

مرکز آمار ایران اعلام کرد

حمید رضایی- موضوع یارانه‌ها در ایران به حدی جدی است که حتی «مذاکرات محرمانه ژنو» و درگیری‌‌های سیاسی پیرامون...

بانک مرکزی ایران اعلام کرد

مرکز آمار ایران و بانک

رئیس مركز آمار ایران ضمن هشدار نسبت به كاهش جمعیت ایران در طول سال‌های آینده گفت که خانوارها حاضر...

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت تورم ۱۹ و شش دهم درصدی تيرماه مرکز آمار ايران را...