مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت

اولین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در امارات متحده عربی ۱۰ روز پیش گزارش شده بود. در پی...

هراس‌ها از تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو هر تابستان در ایران همراه می‌شود با تناقض‌های مقامات رسمی در...

محمد مهدی گویا،رئیس مرکز مدیریت