مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اعلام کرده که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال...

میزان بارندگی در مهر و آبان امسال ۷۹ درصد به نسبت پارسال کاهش یافته. خشکسالی شدید در ایران...