مرکز پزشکی حج و زیارت

اولین جلسه محاکمه دو پلیس متهم به تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان برگزار شد.

مأموران بازرسی فرودگاه جده به بهانه بازرسی بدنی، دو نوجوان ایرانی را به اتاقکی می‌برند. معلوم نیست به آنها...