به برنامه‌های رادیو زمانه گوش بدهید

مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار

سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی، کمبود اکسیژن به دلیل فراهم نشدن ایمنی کار برای کارگران از سوی...

دست‌کم ۲۶۵ تن در دو