مرگ مشکوک

با اينکه مخالفان از کشته‌شدن يک دانشجو در شيراز به دست مأموران نيروی انتظامی خبر می‌دهند اما منابع مستقل...