مرگ نهنگ ها

امدادگران توانستند جمعه شش نهنگ را زنده به آب‌ بازگردانند. اما یکی از نهنگ‌ها پس از آنکه چندین بار...

در قطب جنوب سوداگران ژاپنی نهنگ در یک سال اخیر ۳۳۳ رأس نهنگ نیزه‌ای معمولی را کشته‌اند. گفته شده...

عملیات نجات جان نهنگ‌های به ساحل نشسته در سواحل نیوزلند به پایان رسید. حدود ۲۴۰ رأس نهنگ سالم به...

از ۳۰ سال پیش تاکنون در نیوزلند این تعداد نهنگ جان خود را از دست نداده بودند. بیش از...