مرگ هادی نوروزی

پیکر هادی نوروزی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران با حضور هزاران زن و مرد در ورزشگاه آزادی تشییع شد.