مرگ و میر ماهیان

بیشترین تعداد ماهیان مرده که شمار آنها «ده‌ها هزار» تخمین زده شده است در بخش مخزن شماره ۳ تالاب...

هنوز از انتشار خبر مرگ دو میلیون ماهی در سد فشافویه استان تهران کمتر از دو ماه نگذشته که...