مرگ و میر کارگران

تا پایان آذر ماه امسال، دو هزار و ۱۲۵ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه...

معاون روابط کار وزارتخانه کار و تأمین اجتماعی گزارش داد که علاوه بر این ۱۴۰۰ کارگر، آمار مرگ‌های ناشی...

نقش کارگران در مقابله با بحران‌های زیست محیطی به پرسشی مهم برای فعالان مدنی تبدیل شده. در ایران نیز...

فیروزه رمضان‌زاده - خبرهای آسیب‌دیدگی و از کارافتادگی کارگران منتشر می‌شود اما خیلی هم زود فراموش می‌شود. مسئولان...

دست‌کم ۲۶۵ تن در دو

شهرزاد طاهری - مهمترین دلیل مرگ و میر کارگران در جهان، بیماری‌های ناشی از کار است. در ایران اما...

چهار کارگر ساختمانی روز شنبه،