مرگ کارگر در اثر فشار عصبی

دوشنبه ۲۰ خرداد یک کارگر شهرداری کوت عبدالله در حین کار بی‌حال شد و پس از انتقال به بیمارستان...