مرگ کارگر مترو در اثر برخورد قطار با او

یک کارگر پیمانی تعمیر و نگهداشت خطوط مترو شبانگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در اثر برخورد با قطار مترو جان...