مرگ کودکان در کار

در شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی دو کودک ۷ و ۱۰ ساله در یک کارگاه، در دستگاه بلوک‌زنی...