مرگ کودکان

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ هر پنج ثانیه یک #کودک زیر...

سازمان بین‌المللی نجات کودکان در گزارش تازه‌‌ای می‌گوید شمار کودکانی که در مناطق جنگی زندگی می‌کنند چنان بالاست که...

مرگ‌ومیر کودکان در جهان کمتر شده است اما با این حال سال گذشته ۵,۶ میلیون کودک زیر پنج سال...