مریدان خامنه‌ای

اکبر گنجی- خامنه‌ای که بمیرد، طرفدارانش درگیر شخصیت‌سازی از او می‌شوند. اگر او با «تحریف امام خمینی» مخالف است...