مریم شفیع پور

بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری، در پی شدت بیماری و وخامت اوضاع جسمانی از زندان رجایی‌شهر به بیمارستان منتقل شد....

محمود علیزاده طباطبای، وکیل مريم شفيع‌پور، فعال دانشجويی گفته محکوميت او از هشت سال حبس به پنج سال کاهش...

دادگاه تجدبدنظر مريم شفيع‌پور، فعال دانشجويی را که در زندان اوین زندانی است به چهار سال حبس تعزيری محکوم...

مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی و