مسئله کرد

رفراندم اصلاح قانون اساسی در ترکیه تلاشی است در جهت بستن پرانتز کمالیسم و حرکت به سوی فاشیسم اسلامی....

رأی مثبت به همه‌پرسی، این شانس را به اردوغان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند. بر...

شبانه دست‌کم دو انفجار در ساختمان حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها در محله بیلیک‌دوزو، شهر استانبول رخ دادند.

در پیش‌نویس ارائه‌شده برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، اختیارات اردوغان به‌شدت افزایش می‌یابد. واژه «ترک» نیز در قانون...

بابک مینا - با چه مدل نظری می‌توان شکاف‌های جامعه‌ ایران را توضیح داد؟ آیا شکاف‌های مختلفی در جامعه...