مسابقات دومیدانی ماراتن اربیل

فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه مسدود است. به همین دلیل ۵۵۰ ورزشکاری که قرار بود از سراسر جهان در...