مسجد

سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن برای جلب توجه مجدد مردم به مساجد پیشنهاد داد که...

س. اقبال − قریب چهار دهه همواره در نمایش‌های انتخاباتی حکومت، نیمی از صندوق‌های رأی‌گیری را در مسجدهای کشور...

س. اقبال − بخش اصلی درآمدهای روحانیان از مردم تأمین می‌گردد. درآمدی که در حسابرسیِ اداره‌ی مالیات...

اکبر گنجی − برای کنترل مساجد، "مرکز رسیدگی به امور مساجد" را تشکیل داده‌اند. در عین حال "بسیج مساجد"...

آوا برزگر- تعاونی محله یکی از فرم‌های جدید تشکل‌یابی در محله‌های کشورهای اروپایی برای تقویت توان اقتصادی−اجتماعی اعضای محله...

به جز نهادهای نظامی، بدهی ساير مشترکين با آيين‌نامه‌های آب‌بها وصول می‌شود. همچنین مساجد و مراکز آموزشی نيز دارای...

شبه‌نظامیان داعش عکس‌هایی در اینترنت منتشر کرده‌اند که نابودی تعدادی زیارتگاه، مسجد و ضریح را در مناطق تحت تصرف...