مسجد جامع نارمک

محمود احمدی‌نژاد در جمعی هزار نفری در مسجد جامع نارمک سخنرانی کرد و به اوباما و روحانی کنایه‌ ...