مسعود بارزانی حیدر عبادی

رئیس اقلیم کردستان در یک نطق تلویزیونی اعلام پیروزی کرد. بغداد به اقلیم کردستان سه روز مهلت داده فرودگاه‌های...