مسعود سلطانی‌فر

فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی به عنوان گزینه نهایی وزارت آموزش و پرورش، رضا صالحی امیری برای وزارت ارشاد اسلامی و...

حسن روحانی، رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش معرفی کرد. او نیز ه چهره شناخته شده‌ای...