مسعود سلطانی فر

در پی تبعیض میان زنان ایرانی و سوری در بازی فوتبال ایران و سوریه، معصومه ابتکار، معاون امور زنان...

با اینکه در مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و سوریه که روز  ۱۴ شهریور برگزار شد باز هم زنان اجازه...

مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران می‌گوید هر روز بخش مهمی از وقت...

مسعود سلطانی‌فر، رییس سازمان میراث فرهنگی از محمد باقر قالیباف خواست مانع از ساخت و ساز در حریم کاخ...

خبرگزاری میراث فرهنگی از مسعود

سازمان میراث فرهنگی می‌خواهد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بناهای تاریخی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما تردیدهایی در...

درحالی که روز گذشته، مسعود

درباره تهدید به استعفای مسعود

فعالان و تشکل‌های غیردولتی میراث

محمد علی نجفی استعفا داد و مسعود سلطانی‌فر به جای او به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب شد. میراث...

محمد علی نجفی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعفا داد.

پس از چهار روز بحث و بررسی درباره وزيران پيشنهادی دولت يازدهم در مجلس ايران محمدعلی نجفی، جعفر ميلی‌منفرد...