مسعود عربشاهی

عربشاهی به دلیل نگاه خاصی که به تمدن قدیمی و فرهنگ سنتی ایرانی داشت، روش شخصی  خودش را...

برای اولین بار بعد از یک دهه آثار مسعود عربشاهی در ایران به نمایش گذاشته می‌شود. او از شاخص‌ترین...

نگار نخعی - مسعود عربشاهی یکی از مطرح‌ترین نقاشان پیشگام و موثر در هنرهای تجسمی معاصر ایران و از...