مسعود عربشاهی

برای اولین بار بعد از یک دهه آثار مسعود عربشاهی در ایران به نمایش گذاشته می‌شود. او از شاخص‌ترین...

نگار نخعی - مسعود عربشاهی یکی از مطرح‌ترین نقاشان پیشگام و موثر در هنرهای تجسمی معاصر ایران و از...