مسعود کدخدایی

تأملی در مفهوم «وجدان» در پرتو روزهای انقلاب به عنوان تجربه‌ای «بی‌نظیر» برای گروهی از نوجوانان؛ تجربه اولین قتل....

مسعود کدخدایی - یک نویسنده تا چه اندازه‌‌ همان است که می‌شناسیم، و تا چه اندازه آنی است که...

مسعود کدخدایی – دیکتاتوری رضا شاه در ناسیونالیسم و یکسان‌خواهی فرهنگ ایرانیان ریشه دارد؛ تأملی در این معنا...

رضا فرمند- مسعود کدخدایی در نقد «آموزه‌های شمس به مولوی» اصول مقاله‌نویسی را رعایت نکرده. به چند نکته اشاره...

مسعود کدخدایی- "بچه‌های اعماق" نوشته مسعود نقره‌کار آیا خاطره‌نگاری است یا می‌توان به آن رمان گفت؟ خطر خاطره‌نویسی در...

مسعود کدخدایی - تفاوتِ میانِ صوفی و عارف در چیست؟ تفاوت تصوف و عرفان در کجاست؟ ریشههای تصوف کدام...

مسعود کدخدایی - «گمنامی» رمانی است که خواننده را وامیدارد به سهم و نفوذِ فرهنگ در دین، و دین...

مسعود کدخدایی - یونسکو از سال ۱۹۹۵ تاکنون، بیست و سوم آوریل (۳ اردیبهشت) هر سال را به...

مسعود کدخدایی - ما ایرانیان به "بیماری افتخار" دچار شدهایم. چیزی یا کسی را پیدا میکنیم که به آن...

مسعود کدخدایی -  "جمله" چیز عجیبی است! جمله گذشته از بلندی و کوتاهی و سطح، عمق هم دارد. جمله...

مسعود کدخدایی - وقتی سفرنامهی «جور هندُستان» را دیدم، با خودم فکر کردم امروزه با اینهمه اطلاعاتی که روی...

کتاب زمانه - جهان زندگان نخستین رمان محمد محمدعلی‌ست که در تبعید منتشر می‌شود. شمارگان این کتاب و ناشر...

مسعود کدخدایی - "هر بخشی و سکانسی که آماده شود میگیریم. بعد جابهجاش میکنیم تا برسیم به خط...

مسعود کدخدایی - جایزهای هست بهنام «تمشک طلایی» که هر سال آن را به بد‌ترین فیلم می‌دهند.‌ کاش در...

مسعود کدخدایی - داریوش مهرجویی، کارگردان سر‌شناسی که نامش در تاریخ سینمای ایران برای همیشه ثبت شده است، کارگردان...

مسعود کدخدایی - هر مهاجرتی پر از داستان است و رمز و راز. مهاجرت موسای افغانی به ایران هم،...