مسعود کيميايی

کميته انتخاب سينمای ايران برای شرکت در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار ۲۰۱۴ فيلم "گذشته"، ساخته اصغر فرهادی...

در مراسم گشايش بيست و نهمين دوره جشنواره فيلم فجر، مسعود کيميايی و پوران درخشنده، نسبت به حکم قضايی...