مسعود کدخدایی

مسعود کدخدایی - بوف کور هدایت یک تک گویی است، در حالی که در قرنطینه نوشته فریدون هویدا صداهای گوناگونی...

مسعود کدخدایی - زنان در داستان‌های آندرسن مالک هیچ چیز نیستند. اگر نوازش می‌شوند، برای این است که خریده...

وقتی دوازده سالم بود، خیلی اتفاقی، عیب را پیدا کردم. هیچ نمی دانستم که آن عیب این همه بزرگ و مصیبت بار...

مسعود کدخدایی - در اثر غارتگری فرهنگی در بازنگری تاریخ گذشته برگ‌های افتاده فراوان داریم؛ چنانکه حتا آثار تاریخیِ...

چه کتاب‌هایی می‌خوانیم و کتاب چه تأثیری در زندگی ما گذاشته است؟ مسعود کدخدایی ما را با کتابخانه شخصی...

مسعود کدخدایی: مسعود نقره‌کار کتابی نوشته درباره همدستی لات‌ها و جاهلان متدین با روحانیت شیعه در ایران. نگاهی به...

مسعود کدخدایی - خواستِ ماندگاری فروغ فرخزاد در صدا و در شعرش در تضاد است با خواست فرزانه...

مدت‌ها بود رمانى فارسى نخوانده بودم که زیبائى و شیوائى زبان مادرىِ ما، این‌چنین جلوه‌ى چشمگیرى در آن داشته...

مرکز توان‌بخشی و پژوهش درباره قربانیان شکنجه که در کپنهاک واقع شده بزرگ‌ترین کتابخانه و مرکز اسناد شکنجه در...

مسعود کدخدایی- «تاریک‌خانه آدم» نوشته فرشته مولوی ما را پای اعترافات کسی می‌نشاند که فرهنگِ جامعه‌ای که در آن...

مسعود کدخدایی – تاریخ‌نگار و پژوهشگر تاریخ کم نیست، اما "هما ناطق‌ها" انگشت‌شمارند. از دست دادن او به معنای...

مسعود کدخدایی - بر ادبیات ما چه رفته است که جای «جهان» در آن خالی است؟ چرا تصویرهای جهانِ...

دیروز صبح شنیدم که جنازه محمد مختاری را در یک کارخانه‌ی متروک سیمان، در امین‌آباد ورامین پیدا کرده‌اند، با...

مسعود کدخدایی - "خودزنی" نخستین کتاب داوود آتشبیک، شامل شش داستان کوتاه با موضوع "خشونت" است. این داستان‌ها با...

مسعود کدخدایی - در کتاب «زنی با زنبیل»، فرخنده آقایی پنجاه و سه روایت از زندگی زنان عقبمانده، سنتی،...

مسعود کدخدایی - شناخته‌شده‌ترین رمان یوناسن بسیار خواندنی‌ست. با یک مرد صد ساله تاریخ قرن گذشته را مرور می‌کنیم....

نسیم خاکسار نیمی از زندگی‌اش