مسلح کردن دولت لیبی

در کنفرانس دو روز وین درباره لیبی و سوریه، ۲۵ هیئت از کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در بیانیه‌ای اعلام...