مسمومیت الکل

رئیس اورژانس فارس اعلام کرد که تا صبح پنج‌شنبه ٢٩ اسفند ٦٥ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از الکل...

 سه جوان بر اثر مصرف