مسوولیت شهرداری در مقابل فاجعه پلاسکو

کمیسیون عمران مجلس که مسئولیت بررسی دلایل وقوع سانحه پلاسکو و بررسی سهم قصور هر دستگاه در این سانحه...

قالیباف در گزارش خود به شورای شهر از عملکرد شهرداری دفاع کرد و بیشتر تقصیرها را متوجه وزارت کار...

گزارش شهردار تهران درباره فاجعه پلاسکو در مجلس با واکنش‌ برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب روبه‌رو شد. آنها مدیریت شهری...