مسکن اجتماعی

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر افزایش ۵.۶ درصدی قیمت مسکن در...

تعداد اشخاصی که از طرح مسکن مهر انصراف می‌دهند افزایش می‌یابد. دولت طرح «مسکن اجتماعی» را جایگزین طرح شکست‌خورده...