مسکن کارگری

مسئولان محلی چند روز پیش پایان اعتصاب کارگران زغال‌سنگ کرمان را اعلام کردند اما کارگران با خانواده‌هایشان به اعتصاب...

۱۲۰ کارگر اخراجی و بازنشسته کارخانه قند یاسوج از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان طلبکارند و علاوه بر...