مسیر شیوع ابولا

یکی از راه‌های پیشگیری گسترش اپیدمی‌ها، مشخص کردن مسیر شیوع آن‌هاست. پژوهشگران مسیر شیوع ویروس «ابولا» را مشخص کردند....