مس سرچشمه

نادیده گرفتن استانداردهای محیط زیستی و دورزدن قانون برای کم‌کردن هزینه‌ها، تاثیرات خطرناک و مرگباری بر محیط زیست و...

یک مینی‌بوس در جاده سرچشمه – رفسنجان واژگون شد. معلوم نیست که آیا کارگرانی که مجروح شدند تحت پوشش...

۱۵۰ نفر از کارگران مس سرچشمه از صبح امروز، سه‌شنبه ۱۷ شهریور / ۸ سپتامبر تجمع اعتراضی چند روز...