مشاغل سخت و زیان آور

کارگران گفته‌اند در صورتی که مسئولان کارخانه تضمین دهند کارگری اخراج نمی‌شود و نماینده کارگران هم به سرکار بازگردد،...

هزار و ۲۰۰ کارگر شاغل در مجتمع نیشکر هفت تپه بین دو تا چهار ماه است که دستمزدی دریافت...

این کارگران از اسفندماه ۹۴ مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما مسئولان با...

از این پس آن دسته از کارگران معدن که فعالیت حرفه‌ای‌شان روی زمین است نمی‌توانند از قانون مشاغل سخت...