مشمشه

ببر سیبری که برای جفت گیری به ایران آورده شده از ۴ سال پیش به گمان ابتلا به بیماری...