مصاحبه حسین مهری با صادق خلخالی

او که پیش از انقلاب سردبیری مجله روشنفکر و روزنامه آیندگان را به عهده داشت، با برنامه «چهره‌ها و...