مصباح يزدی

در حالی که سه روز بیشتر به انتخاب رئیس مجلس خبرگان باقی نمانده، سه تن از روحانيان اصولگرای عضو...

محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیان

۱۹۰ نماينده اصول‌گرای مجلس ايران امروز با صدور بيانيه‌ای از مواضع آيت‌الله مهدوی کنی، رئيس مجلس خبرگان برای ايجاد...

آيت‌الله مصباح يزدی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت هنوز هم به محمود احمدی‌نژاد اعتقاد دارد و از وی پشتيبانی...

آيت‌الله مصباح يزدی در سخنانی به شدت از محمود احمدی‌نژاد انتقاد کرد و گفت رفتار وی طبيعی نيست.


هفته‌نامه...

آيت‌الله مصباح يزدی با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت برای اسلامی کردن علوم انسانی بايد نقشه اجرايی...