مصرف الکل در ايران

مازیار مهدوی‌فر – مصرف الکل بین مردم ایران رشد روزافزون دارد؛ در این مقاله در مورد چگونگی جذب الکل...

یک مسئول سابق سازمان بهزیستی ایران از بیشتر شدن رجوع مردم به مراکز ترک اعتیاد و الکل خبر داد...

رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: «با توجه به تحقيقات انجام شده در استان کرمان، مصرف الکل در پسران...

علی دل‌پيشه، رئيس دانشگاه علوم پزشکی ايلام گفت: «در رابطه با "الکليسم" بايد مراقب بود، چون انکار اين موضوع...

فرید براتی سده، مدیرکل پیشگیری

مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد در

یک مقام وزارت بهداشت، درمان

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان از مرگ چهار تن براثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز در سنندج خبر دادند....