مصرف سیگار در ایران

بر اساس آماری که وزارت صنعت و معدن در روز جمعه یکم شهریور منتشر کرده در چهار ماه نخست...

محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت: «با برآورد ۶۰ میلیارد نخ مصرف سالیانه سیگار در...

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نتایج یک بررسی سراسری نشان می‌دهد که ۱۲ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۹...

محمدرضا مسجدی، دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت در كشور تقریباً ۱۲ تا ۱۴ درصد افراد سیگار...

وزیر بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت سیگار از طریق افزایش مالیات را مطرح کرده است. مخالفان این پیشنهاد می‌گویند دامنه...