مصرف مواد مخدر در میان دانش آموزان

۱۳۶ هزار دانش‌آموزان در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر هستند و از میان آن ها سه هزار...