مصطفی‌ تاجزاده

فرج سرکوهی - جمهوری اسلامی در حل مسائل خود درمانده است. نه فقط متن آقای تاجزاده، که مواضع کنونی...

به گزارش کلمه، تاج زاده به اتهام «تبليغ عليه نظام به دليل نامه‌نگاری از درون زندان به آيت‌الله علی...