مصطفی اقلیما

مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری ایران، درباره شیوع کروناویروس در ایران گفت: «کنترل و مدیریت کارآمدی دیده نمی‌شود...

از هشت میلیون کودکی که در خانواده‌های معتاد زندگی می‌کنند، یک سوم آن‌ها از طریق خرید‌ و ‌فروش...

در هفته‌ اخیر، در پی اجرایی شدن طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو، از فعالیت بیش از هزار...