مصطفی الکاظمی

احمد عیسى اسماعیل الزاوی معروف به ابوعلی البغدادی و احمد عبد محمد حسن الجغیفی، معروف به ابوعمار در حملات...

دو هفته پس از آنکه دولت الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت، سازمان اطلاعات ملی این کشور اعلام...

علی شریعتی هشدار داد که بازار عراق برای تجارت خارجی ایران نقش استراتژیک دارد. نه تنها عربستان، بلکه ترکیه...

معترضان خواهان تغییر نظام سیاسی‌اند و الکاظمی را محصول نظام سیاسی ناکارآمد و فاسد می‌دانند.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق شامگاه شنبه ۹ مه/ ۲۰ اردیبهشت اعلام کرد: تمامی بازداشت‌شدگان به غیر از...

۱۵ وزیر کابینه از نمایندگان رأی اعتماد گرفتند. وزارت خارجه و نفت خالی ماند. الکاظمی گفت: دولت او، دولت...

کابینه پیشنهادی نامزد نخست‌وزیری عراق می‌بایست از پارلمان رأی اعتماد کسب کند. در فهرست وزیران نام وزیران خارجه و...

عراق برای تامین بودجه خود به ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی احتیاج دارد. ۹۰ درصد این بودجه بر مبنای...

نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه در عراق در نخستین نطق تلویزیونی خود گفت حاکمیت ارضی عراق خط قرمز دولت اوست...

در پی انصراف عدنان الزرفی، رئیس سازمان اطلاعات عراق مأمور تشکیل کابینه جدید شد. گفته می‌شود که الکاظمی از...

محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف عراق شامگاه یکشنبه یکم مارس/ ۱۲ اسفند بعد از ناکامی در جلب حمایت پارلمان...