مصطفی خلیفه

جلال رستمی - ادبیات زندان در ایران به یک ژانر مستقل تبدیل شده است. در سوریه هم نمونه‌هایی از...

جنایات رژیم سوریه در زندانها محدود به شش سال گذشته نیست، و سررشته آن به دوران حافظ اسد برمی‌گردد؛...