مصطفی عبدالجلیل

این خبر یک موج بزرگ به راە انداخت. ٢٣ اکتبر، روزی که "آزادی" کامل سرزمین لیبی اعلام شد و...

نعیمه دوستدار- سه‌روز پس از مرگ معمر قذافی،...

برقراری قوانین شریعت اولین دست‌آورد "انقلاب" لیبی! زنان ازاولین قربانیان "لیبی آزاد"! اسلام‌گرایان به‌اصطلاح معتدل متحدین جدید ناتو و...

مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی گفت: "شريعت اسلامی، بنيان و اساس قانون اساسی در ليبی جديد خواهد...

مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی برای نخستين بار از هنگام سقوط طرابلس وارد اين شهر شد.

 

عبدالجليل که...

علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران با مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد و...