مصطفی عزیزی

مصطفی عزیزی شب گذشته به بهداری زندان اوین منتقل شد. او به بیماری‌های آسم، اگزما، رماتیسم و قند خون...

تهیه‌کننده سابق تلویزیون دولتی ایران در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد. امکان آزادی او...

مصطفی عزیزی به اتهام توهین به رهبر، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی...

ساسان قهرمان‌-  «من ریموند کارور هستم»، مجموعه هفت قصه کوتاه، اثر مصطفی عزیزی، از دست‌اندرکاران...