مصطفی محبی

نیروهای گارد #زندان_تهران_بزرگ (فشافویه)، به #درویشان_گنابادی متحصن در تیپ سه این #زندان حمله‌ور شده و آنان را مورد ضرب...

مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت با تکذیب خبر سوءقصد به سعیدمرتضوی گفت که او در...

سازمان «عدالت برای ایران» اسامی ۱۵ نفر از مقامات ایرانی را که در سرکوب اعتراضات سراسری نقش داشته‌اند منتشر...

با گذشت یک روز از انتشار خبر درگذشت سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین که مقامات رسمی گفته‌اند «خودکشی»...

مدیر کل زندان‌های استان تهران آماری از شمار اتباع خارجی زندانی در ایران ارائه کرده است. به گفته مصطفی...

رئیس جدید سازمان زندان‌های استان تهران، محمدرحیم یوسفی، مدیر زندان اوین را تغییر داد.